Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli, popularyzacji kultury czytelniczej wśród uczniów.

Zajmuje powierzchnię około 60 m2. Księgozbiór liczy 4185 woluminów z czego 1/3 stanowi księgozbiór podręczny. Składa się z dwóch pomieszczeń - wypożyczalni i czytelni. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

Biblioteka:

 • gromadzi i opracowuje zbiory,
 • umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie, książek poza bibliotekę,
 • prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.
Rodzaje zbiorów gromadzonych w bibliotece:
 • wydawnictwa informacji bezpośredniej - encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki,
 • lektury podstawowe i uzupełniające,
 • literatura popularnonaukowa,
 • literatura piękna,
 • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 • wydawnictwa o tematyce regionalnej,
 • wydawnictwa z dziedziny pedagogiki, psychologii, dydaktyki stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli.
Biblioteka organizuje:
 • kiermasze podręczników dla uczniów,
 • kiermasze książek metodycznych dla nauczycieli,
 • wystawy nowości: "BIBLIOTEKA POLECA", "KSIĄŻKA MIESIĄCA",
 • wystawy książek poświęcone twórczości różnych pisarzy,
 • konkursy czytelnicze.

  Współpracuje ze szkolnymi kołami zainteresowań, prowadzi własne Koło Przyjaciół Biblioteki.

  "Dzięki książkom obcuje z nami elita intelektualna świata."
  M.Wańkowicz

  Opracowanie:
  mgr Teresa Dąbrowska
  mgr Małgorzata Łagońska