Komunikat dla rodziców
7.12.2014

Komunikat dla Rodziców - zajęcia w czasie
przerwy świątecznej


Szanowni Państwo!

Dyrekcja szkoły informuje, że w związku z nadchodzącą przerwą świąteczną szkoła zaplanuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
z Państwa dziećmi w dniach 22-24 grudnia; 29-31 grudnia; 2 stycznia;
5 stycznia 2015 r.

Jeżeli chcecie Państwo wysłać dzieci do szkoły, w tym celu proszę
o przekazanie informacji o takiej potrzebie wychowawcy danej klasy
(z podaniem godzin i dni, kiedy ma być zorganizowana opieka) do dnia
15 grudnia 2014 r. po to, by szkoła mogła przygotować stosowne zajęcia
i zaplanować dyżury nauczycieli.

Po uzyskaniu informacji zwrotnej od wychowawców, podjęte zostaną dalsze czynności organizacyjne, a informacja o formach zajęć pojawi się na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Mieczysław Dygas - Dyrektor szkoły
 Spektakl
18.12.2014
 Konsultacje
28.09.2014

KONSULTACJE Z RODZICAMI


Dyrekcja i nauczyciele szkoły, powodowani troską o należyte wyjaśnianie wszystkich spraw szkolnych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, podjęli ustalenia dotyczące wyznaczenia stałego terminu konsultacji, w czasie którego będą dostępni wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

Konsulatcje odbywać się będą, niezależnie od kwartalnych wywiadówek, w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16.00 - 17.00, czyli po godzinach pracy rodziców w macierzystych zakładach pracy.

Przypominamy że najbliższe konsultacje odbędą się 3 grudnia (środa)
w godzinach podanych powyżej.

Zapraszamy na konsultacje wszystkich zainteresowanych rodziców, w tych dogodnych dla Państwa godzinach.
 Dofinansowanie
24.09.2013